Varhainen vuorovaikutus, kiintymyssuhteen pohja

Varhainen vuorovaikutus, kiintymyssuhteen pohja

Kesällä julkaistun THL:n seurantatutkimuksen mukaan odottajan vahva kiintymyssuhde vauvaan ja perheelle annettu sosiaalisen verkoston tuki vaikuttavat hyvin positiivisesti pikkulapsen kokonaisvaltaiseen kehitykseen. Tutkimustulos vahvistaa jo aiemmin havaittua yhteyttä. Jo pitkään on tiedetty, että ensimmäisen elinvuoden aikana rakentuneella kiintymyssuhteella on kauaskantoinen merkitys lapsen kehitykselle.

Kuinka sitten saada luotua vahva kiintymyssuhde omaan lapseen? Koska ihminen on valtavan moniulotteinen kokonaisuus, johon myös ympäristö ja elämänkokemukset vahvasti vaikuttavat, ei tähän ole täysin yksiselitteistä ratkaisua. Paljon kuitenkin tiedetään. Disclaimer: jonkun seuraavassa luetellun asian puuttuminen ei tarkoita pilalle mennyttä kiintymyssuhdetta.

 

Kuva: Mari Rytkönen

Tutkimusten mukaan esimerkiksi kohtuvauvaan kohdistettu mielikuva-ajattelu tukee vahvan kiintymyssuhteen muodostumista. Ei haittaa vaikka mielikuvat osoittautuisivat vauvan syntymän jälkeen vääriksi, ajattelu auttaa silti. Odotusaikana olisi tärkeää pysähtyä säännöllisesti pohtimaan, millaiselta tuleva vauva vaikuttaa? Kenties millaisesta luonteesta hänen liikkeensä kertovat? Mielikuvamaailmaa kannattaa työstää mahdollisimman rikkaaksi! Raskausaikana luodut positiiviset tunteet vauvaa kohtaan auttavat vanhempia jaksamaan hoitaa vauvaa tämän synnyttyä. 

Mahdolliset voimakkaat/rajoittavat pelot ja ahdistusta aiheuttavat asiat on tärkeää työstää odotusaikana. Tässä peräänkuulutan kyllä vahvasti yhteiskuntamme turvaverkkoa ja palvelurakenteita. Avun piiriin pääsyn pitäisi olla aina matalalla kynnyksellä tapahtuvaa ja oikea-aikaista 💜 

Perheelle tarjottu sosiaalinen tuki on asia, johon ei välttämättä voi itse vaikuttaa. Jo odotusaikana on tärkeää kartoittaa konkreettisesti, keneltä saa tukea vauva-arkeen ja millaista tuki voi olla. Jos fyysistä tukiverkostoa ei ole, voi esimerkiksi somen vertaistuki muodostua kullanarvoiseksi. Myös esim.kunnat tarjoavat lakisääteisesti lapsiperheiden kotipalvelua.

Tulevien vanhempien on tärkeää jo odotusaikana käydä keskustelua siitä, mitä kaikkea vauvan syntymä mahdollisesti arjessa ja parisuhteessa muuttaa. Tärkeää on puhua positiivisista muutoksista, mutta myös negatiivisiksi koetuista. Muutosten tiedostamisen lisäksi on tärkeää pohtia ja tehdä sopimuksia konkreettisista asioista, joilla muutosten kanssa pärjätään, myös silloin kun väsyttää tai uuvuttaa. 

Seuraavaksi postaus teemasta siitä näkökulmasta, kun vauva on syntynyt. 

#kiintymyssuhde #varhainenvuorovaikutus #odotusaika #raskausaika 

 

Vastaa