Varhainen vuorovaikutus vauvan kanssa

Varhaisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan kaikkea sitä, mitä vanhempi ja vauva tekevät yhdessä, kuten hoitotilanteet ja seurusteluhetket. Varhainen vuorovaikutus on pohja kiintymyssuhteelle. Suomalaisten yleisin kiintymyssuhteen muoto on välttelevä kiintymyssuhde, joka voi altistaa monille tunne-ja mielenterveypuolen pulmille myöhemmin tulevaisuudessa. Kuitenkin, ihminen on äärimmäisen moniulotteinen kokonaisuus ja kaikki ihmissuhdekokemukset vaikuttavat tavallaan, paljon myös korjaavasti. 💜 Seuraavaksi kerron joistakin konkreettisista keinoista tukea varhaista vuorovaikutusta ja turvallisen kiintymyssuhteen muodostumista vanhemman ja vauvan välille.

– runsas ihokontakti heti vauvan synnyttyä (tiedän,ei aina mahdollista mutta useimmiten on 💜) JA ensipäivien, -viikkojen ja -kuukausien aikana.

– imetys vähintään ensimmäisten päivien tai viikkojen ajan. Imetyksen estyessä runsas ihokontakti vauvaa syöttäessä.

– vauvalle ääneen juttelu 💜👶🏻

– vauvan viestien kohtaaminen ja niihin vastaaminen mahdollisimman viiveettä. Usein etenkin alkuun joutuu arvailemaan, se ei haittaa. Itkuista vauvaa on tärkeintä lohduttaa vaikkei heti keksisi mistä on kyse.

– oman sydämen ja omien vaistojen äänen kuuntelu! Tämä on mielestäni yksi tärkeimmistä asioista joka tämän hetkisessä infotulva- & joka taholta tuleva pahimmillaan keskenään erilainen neuvo – viidakossa. 

– oman itsen kohtaaminen itsemyötätunnolla 💜

– tavallisen arjen eläminen! Vauva ei tarvitse sirkustemppuja tai arjesta jatkuvasti poikkeavia virikkeitä. 

Vastaa